Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОШ "Петар Враголић"

Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија

Записник са друге седнице Ученичког парламента одржане 10.11.2016. год. у 11.45 часова у кабинету историје

Седници је присуствовао педагог школе Биљана Ђорђевић и координатор УП Василије Ђукановић

Дневни ред:

1. Израда акционог плана рада УП

2. Питања и предлози

Реализација дневног реда:

1. Присутни ученици подељени су у две групе. Свака група добила је листу предлога/проблема којим се бави УП (листу су саставили педагог и координатор на основу предлога/послова који су изнели ученици на првој конститутивној седници) и табелу за израду АП. Обе групе размотриле су предлоге и изабрале по један проблем са листе којим ће се бавити. Предлози ученика односе се на опремање учионица, фискултурних сала и школских дворишта као и набавку ужине у оквиру школског дворишта. Након извештавања о проблему који су изабрали и начину како да га реше, ученици су продискутовали о изнетим проблемима. Заједнички су проценили који проблем је решив, неопходан и изабрали су један на демократски начин. Као најважнији проблем ученици су изразили жељу да се укључе у рад хуманитарних акција у школи.

2. Договорено је да са педагогом и координатором председник УП обави разговор са школским секретаром како би се представници УП што боље упознали са надлежностима појединих органа у школи (Школски одбор, Савет родитеља, директор, Наставничко веће). Председник УП ће на следећој седници УП упознати преостале чланове УП о правним саветима које је добио од секретара школе.

Актуелно

Издвајамо

ОШ "Петар Враголић", Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија