Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОШ "Петар Враголић"

Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија

Завршни испит полажу сви ученици на крају основне школе. Завршни испит састоји се из три теста: српски/матерњи језик, математика и комбиновани тест из наука(природне и друштвене- физика, хемија, биологија, историја и географија).

Завршни испит у свом финалном моделу састављен је само од непознатих задатака.

Завршни испит испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања. Реч је о националним стандардима. Први пут се постигнућа ученика проверавају на основу постављених стандарда.

Завршни испит прилагођен је ученицима са сметњама у развоју.

Школе су дужне да организују припрему ученика за полагање завршног испита.

Максималан број поена на завршном испиту је 100. Тестови из српског, математике и комбиновани носе по 10 поена. 70 поена ученик носи из школе.

Одређен број поена добија се за успехе на међудржавним и државним такмичењима током осмог разреда.

 

 

Актуелно

Издвајамо

ОШ "Петар Враголић", Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија