Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОШ "Петар Враголић"

Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија

  • Назив школе: Издвојено осмогодишње одељење Доња Љубовиђа
  • Место и адреса: Доња Љубовиђа, 15320 Љубовија
  • Број телефона пом. директора: 015/562-064, 062/887-0-859
  • Име и презиме пом. директора: Славољуб Петровић

Школа и њена околина

Школа у Доњој Љубовиђи се налази у центру села и 4 километара је удаљена од Љубовије на правцу према Ваљеву. Стара је око 150  година и три објекта чине целину: стара школска зграда, новија школска зграда и некадашњи  објекат за ђачку кухињу који се користи за наставу и предшколце. Школа има велико, лепо уређено двориште и спортски терен урађен у школској 2006/2007. години у оквиру школског дворишта.

Стара школска зграда има две класичне учионице, ходник, канцеларију пом. директора и наставничку канцеларију. Новија школска зграда има четири учионице иимпровизовану  фискултурну салу (пространа учионица) и учионицу у којој се изводи настава информатике, а која се користи у нижим одељењима.Због процеса наставе руског језика у нижим разредима на почетку ове школске године је од справарнице начињена учионица. Трећа зграда има некадашњу кухињу са оставом, која је од 02. 09. 2013. прилагођена  предшколцима, а трпезарија је у прошлом периоду претворена у учионицу. Грејање се обавља на дрва помоћуадекватних пећи. Ученици и наставници користе пољски WC, јер се очекује пренос средстава од МПНиТР-а за доградљу мокрог чвора.

У овој школској години у осмогодишњем издвојеном одељењу Доња Љубовиђа ће бити заступњена једна комбинација и два неподељена  одељења од првог до четвртог разреда. Од петог до осмог разреда заступљено је по једно одељење.

Ова школа има два четворогодишња издвојена одељења. У оквиру ње су као неподељене школе:

Издвојено четворогодишње одељење Соколац

Издвојено четворогодишње одељење Горња Љубовиђа

Ова четворогодишња издвојена одељења  немају фиксни телефон.

Актуелно

Издвајамо

ОШ "Петар Враголић", Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија