Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОШ "Петар Враголић"

Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија

Школа и њена околина

Основна школа је данашње име добила 1958. године, а зграда у којој се данас одвија настава грађена је од 2001. године до 2010. године, а свечано је отворена 25. јуна 2010. године од стране министра просвете др Жарка Обрадовића и предата на употребу за нову школску годину од 01.09.2010. године.

Школска зграда је састављена из приземља, спрата и фискултурне сале изнад спрата. Школа има десет класичних учионица, кабинет за хемију, физику, биологију, информатику и радионицу за извођење наставе техничког образовања. Изнад спрата (поткровље) је фискултурна сала са помоћним просторијама, две канцеларије за наставнике физ. васпитања, свлачионице са купатилом.

На спрату наспрам учионица у којима се одвија настава у две смене су канцеларијске просторије за: директора, секретара, рачуноводство (шеф рачуноводства и финансијско-административног радник)  и стручне сараднике (педагога и психолога), помоћника директора, финансијско-административног радника, библиотека, наставничка канцеларија, чајна кухиња, као и тоалети за наставнике и запослене у управи школе и тоалети за ученике.

У приземљу је простран хол са бином за приредбе и трибине, а наспрам учионица у којима се одвија настава у две смене су: стоматолошка амбуланта, кухиња са трпезаријом (која је одвојена преградом крајем претходне школске године да би се у њој несметано одвијала настава ликовне културе због услова које има и састанци по потреби), мокри чворови за ученике и радно особље, две просторије за домаре школе, портирница, просторија за пријем родитеља („Отворена врата“), просторија за спремачице.

Од јануара 2013.године почели смо да оплемењујемо ходнике урамљеним радовима наших ученика, наставника ликовне културе и сликама великана нашег народа. Први пут су се ученици 8.разреда (1998/1999) пре свечаности поводом „мале матуре“ фотографисали за успомену, која ће бити наш понос и красити место крај слике Петра Враголића, нашег колеге по коме школа зове. Почасно место крај њих биће и урамљена фотографија ђака генерације.

У сутерену (подруму) су котларница на течно гориво са радионицом, две просторије за оставу и два ходника.

Сваке две учионице су повезане са припремним кабинетом за наставнике, осим једне која има терасу и налази се наспрам библиотеке, која такође има терасу.

Матична школа у Љубовији има пространо и ограђено двориште оплемељено младим садницама и украсним шибљем 22. 04. 2013. године у сарадњи са ЈП „Србија шуме“ Београд.  У њему се налазе два спортска терена за фудбал у кошарку, као и означен полигон за извођење наставе ТИО.

Опремљен је информатички кабинет, који има функцију мултимедијалне учионице, чиме су се стекли услови за савремену организацију наставе уз примену компјутерске опреме и 2 BIM пројектора који су добијени на конкурсу Министарства просвете и спорта кроз ”Пројекат за побољшање квалитета наставе и ваннаставних активности у основној школи и гимназијама у Републици Србији” у протеклом периоду.

У овом објекту постоје оптимални услови за одвијање васпитно – образовног рада јер је опремљена најнеопходнијим наставним средствима.Школа се труди и трудиће се да  у сарадњи са лок. самоуправом у зависнсти од  расположивих средстава опреми што боље учионице и начини их кабинетима: учионицу биологије, физике, страних језика, информатике, музичке културе, ликовне културе као и квалитету наставе у нижим разредима.

Школа је изграђена средствима Министарства просвете и науке РС и опремљена новим намештајем.

Школска зграда се налазиу граду, па већина ученика до школе долази пешке, док мањи број ђака из околних села користи градски превоз.

Школа има добру сарадњу са локалном самоуправом, привредом, спортским клубовима, културним и здравственим установама, полицијом, предшколском установом, ЦЗСР-ом, Удружењем жена „Вила“, ЦК-ом. Ученици наше школе укључени су у рад КУД “Азбуковица”, као и у подмладак два кошаркашка (женски и мушки) и два фудбалска клуба (Дрина и Лоњин), у карате клуб. Од ове године очекује се интересовање ученика за укључивање у рафтинг клуб и планинарско друштво.

По налогу републичке санитарне инспекције овај објекат је имао током распуста непланиране трошкове због наношења масне фарбе на постојећу фарбу која може да се одржава, али смо тиме добили још боље услове у погледу хигијене и прозрачности просторија. Очекују се и зидне табле функционалније од уклоњених и постављање урамљених фотографија наших и страних великана.

Захваљујући напорима свих запослених створени су потребни услови  за  почетак школске године и оптимални услови за несметано одвијање наставе.

Од школске 2012/2013. године број одељења првог разреда је смањен на два одељења, а остали су разреди имају по три одељења (укупно их је 11). Од 5-8. разреда имамо 12 одељења.

Мрежа школа у општини Љубовија

Основна школа  “Петар Враголић” у свом саставу има пет издвојених осмогодишњих одељења:

Актуелно

Издвајамо

ОШ "Петар Враголић", Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија