Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОШ "Петар Враголић"

Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија

БИОЛОШКА СЕКЦИЈА

Биолошка секција за 5. и 6. разред постоји годинама, а последњих година и еколошка секција за 8. разред.

Секција се базира на практичном раду ученика, и то: у петом разреду на раду са микроскопом као и на огледима везаним за функционисње биљака; у шестом разреду одвија се мањим делом у раду с микроскопом, а већим делом на упознавању паразита и отровних животиња и опасностима од њих као и превентиви. Веома је важно да се ученици упознају с факторима угрожавања животиња и потреби њиховог очувања. Живи фосили - посебан осврт је усмерен ка проширењу знања и шта су они- доказ у развоју света. У 8. разреду ученици су окренути ка активностима везаним за уређење школског парка, канала и чишћења града.

Секција се одржава седмично. Ученици су укључени у израду паноа који су намењени за примену у раду на часовима. Теме су им предочене па врше избор или може бити и по жељи ученика. У кабинету постоје хербаријуми који се сваке године допуњују.

Кабинет је у примени стицања знања ученика из биологије са циљем да им олакша усвајање знања.

Повремено ученици излазе у природу, сходно плану наставе. Биолошка секција спроводи се и кроз једнодневни излет ученика посетом заштићеног природног добра. Посетили су Тару и Засавицу, по два пута Царску бару, Зоолошки врт и Ботаничку башту. Обавезно се обезбеди водич који ради у том месту и ручак у хотелу. Циљ секције је да ученици прошире своја знања да се лепо осећају на часовима и да свако од њих да свој лични печат томе. На тај начин свако од њих даће свој допринос у очувању природе и имати позитивне емоције ка њој. Секцију води наставник биологије, Светлана Петровић.

Актуелно

Издвајамо

ОШ "Петар Враголић", Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија