Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОШ "Петар Враголић"

Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија

Обавештавају се ученици да су чланови Ученичког парламента на првој конститутивној седници одржаној 13.10.2016. између осталог покренули и питање осавремењавања наставе/часова.

У ту сврху стручни сарадници Вам достављају списак часова на којима ће се реализовати другачија/савременија настава за наредни период. Информације и фотографије о овако реализованoj настави/часовима можете наћи на сајту школе www.petarvragolic.edu.rs

Напомена: У школи постоји Годишњи план рада школе. То је  документ у коме се, између осталог планира и реализација савремених, угледних часова које треба да планирају и реализују наставници у сарадњи са стручним сарадницима. На основу тог плана стручна служба Вам доставља следећи списак.

Списак угледних часова који треба да се реализује у школској 2016/17.

Часове осмислили и реализовали Разред и одељење Време реализације часова Предмет Садржај
Вера Пантић, психолог, педагог, дефектолог, логопед II/1 Октобар у оквиру Дечје недеље Српски језик, свет око нас, физичко васпитање, ЧОС, ГВ, ликовно васпитање

Тематско повезивање наставе

'' Школа''

Љиљана Јаковљевић, библиотекар Сва одељења од II -  VIII у Љубовији Од 12.10.-11.11.2016. у оквиру  Месеца књиге ЧОС Игром кроз књижевност
Јелена Мићић, Снежана Петровић Јовић, психолог, педагог, дефектолог VI/1 Новембар Српски језик

Примена метода шест шешира у обради текста

'' Вањка''од А.П. Чехова

Владо Полић, Психолог, педагог, дефектолог VII/2 Новембар Географија Рад по станицама у систематизацији теме Азија
Драга Матић, Мирјана Митровић, психолог, педагог IV/5 Децембар Српски језик Примена савремене методе – рад по станицама
Љиљана Јаковљевић, библиотекар и Мирјана Протић

IV/1

VIII/2

Фебруар Српски језик Дан матерњег  језика
Маријана Павловић, Кристина Лазаревић, психолог, педагог, дефектолог III/1 Март ЧОС Морално васпитање
Љубиша Поповић, Верица Масал, психолог, педагог

VII/3,

VII/7

Март Музичка култура Примена савремених метода у настави музичке културе
Светлана Петровић, Слађана Ђурић, Владимир Полић VIII/3 Мај Биолигија, хемија, географија Тематско повезивање градива '' Вода''

Актуелно

Издвајамо

ОШ "Петар Враголић", Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија